Tajlandia

Ministerstwo Morskie Tajlandii poinformowało o działaniach zwiększających bezpieczeństwo wycieczek morskich z Phuket oraz podniesienia standardu turystyki morskiej w kraju.

Ministerstwo wyznaczyło 26 dodatkowych funkcjonariuszy w każdym porcie i nabrzeżu w Phuket, do przeprowadzania kontroli łodzi i pasażerów udających się na morskie wycieczki. Trwa również proces rozmieszczania większej liczby funkcjonariuszy w innych tajskich ośrodkach wypoczynkowych.

Ponadto ogłoszono nowe rozporządzenie, które zostanie wprowadzone w nadchodzącym sezonie – wszystkie łodzie wycieczkowe będą sprawdzane dwa razy w miesiącu, (teraz raz w miesiącu), aby zapewnić że wyposażenie na pokładzie i załoga spełniają wymogi bezpieczeństwa.

Regularna kontrola obejmuje sprzęt umieszczony wewnątrz łodzi i sprzęt na pokładzie, który musi być gotowy do użycia w nagłych wypadkach. Kapitan i sternik muszą zarejestrować nazwę i specyfikację każdego statku. Dokładną liczbę pasażerów i trasę wycieczki należy za każdym razem przedłożyć urzędnikom odpowiedzialnym przed opuszczeniem portu.

Każdy pasażer musi będzie musiał podać takie informacje jak: imię i nazwisko, narodowość, miejsce pobytu i następny punkt wejścia na pokład. Zgodnie z prawem przewodnicy wycieczek muszą być również sprawdzeni.

Ponadto żadna łódź wycieczkowa jakiegokolwiek typu nie może pływać w trudnych warunkach pogodowych. Tajlandzcy operatorzy łodzi będą natychmiastowo karani maksymalną karą przewidzianą przez prawo, jeżeli zostanie stwierdzone naruszenie zasad i przepisów związanych z turystyką morską.

Najnowsza akcja Ministerstwa Morskiego jest częścią ogólnych planów rządu Tajlandii, mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa na morzu i zwiększenie zaufania wśród turystów lokalnych i międzynarodowych.

foto: Pixabay