Chiński radca stanu i minister spraw zagranicznych Wang Yi zwrócił się do krajów ASEAN o praktykowanie prawdziwego multilateralizmu oraz wzmocnienie solidarności i współpracy w celu utrzymania pokoju i stabilności w regionie.

Podczas zdalnego 28. Forum Regionalnego ASEAN Wang powiedział, że region powinien skonsolidować obronę przed COVID-19 i wspólnie odpowiedzieć na wyzwania związane z pandemią. Zauważył, że Chiny dostarczyły do ​​tej pory 460 milionów dawek szczepionek przeciw COVID innym krajom azjatyckim, w tym ponad 190 milionów dawek do krajów ASEAN.

Minister podkreślił wagę współpracy wielostronnej we wspólnym reagowaniu na nietradycyjne wyzwania bezpieczeństwa, a także kwestie dotyczące m.in. ekstremalnego klimatu, terroryzmu, przestępczości transgranicznej i cyberbezpieczeństwa.

Wang zaapelował do utrzymania centralnej pozycji ASEAN i wspólnego przeciwdziałania konfrontacjom geopolitycznym, by mocarstwa poza regionem nie promowały nowych strategii regionalnych.

Nie powinno być więcej »wykładowców« ani »zbawicieli«. Los każdego kraju powinien leżeć w rękach samych tych krajów, a przyszłość regionu powinna być tworzona wspólnie przez wszystkie kraje regionu – dodał Wang.

Powiedział, że kraje ASEAN powinny przestrzegać zasady nieingerencji w sprawy wewnętrzne innych krajów i wspólnie odpowiadać na wyzwania polityki siły. Dodał, że kraje nie powinny bezmyślnie wtrącać się w wewnętrzne sprawy innych krajów ani szukać własnej egoistycznej agendy geopolitycznej pod pretekstem demokracji.

Wang zachęcił również kraje ASEAN do kontynuowania dialogu na rzecz pokoju. „Chiny są gotowe do zawarcia Kodeksu Postępowania na Morzu Południowochińskim (COC), który jest skuteczny, merytoryczny i zgodny z prawem międzynarodowym, w tym Konwencją Narodów Zjednoczonych o prawie morza”.

Wyjaśniając stanowisko Chin w sprawie Morza Południowochińskiego Wang powiedział, że ingerencja ze strony krajów spoza regionu stanowi największe zagrożenie dla pokoju i stabilności na Morzu Południowochińskim, a nadużywanie „wolności żeglugi” powinno być zwalczane przez kraje regionu.

Jeśli chodzi o kwestię Półwyspu Koreańskiego, Wang zauważył, że wspólne ćwiczenia wojskowe prowadzone przez Stany Zjednoczone i Republikę Korei nie są konstruktywnym posunięciem w obecnych okolicznościach.

Chiny będą nadal wspierać postępującą denuklearyzację Półwyspu w zrównoważony sposób i ustanawianie mechanizmów pokojowych, aby dążyć do politycznego rozwiązania problemu, dodał Wang.

źródło: Silk Road Poland