Port graniczny Youyi w południowych Chinach jest głównym kanałem lądowym z Chin do krajów ASEAN, z częstą transgraniczną wymianą personelu i towarów. Pracuje tu codziennie 700 pracowników, a w szczytowych dniach przez port przemieszcza się 1300 pojazdów.

W 2021 r. przez port przejechało w obie strony 402 800 ciężarówek, przewożąc około 4,4 miliona ton ładunków.

W celu zapobiegania pandemii wprowadzono tu innowacyjny system odprawy celnej zarządzanej w obiegu zamkniętym. Jednocześnie pojazdy transgraniczne są kompleksowo dezynfekowane, a importowane towary mogą wjechać do Chin dopiero po przejściu testów kwasu nukleinowego, dezynfekcji i innych procedurach.

Dzięki umowie o regionalnym kompleksowym partnerstwie gospodarczym (RCEP), która weszła w życie od stycznia b.r. Chiny i ASEAN stały się dla siebie największymi partnerami handlowymi, więc można się spodziewać zwiększenia przepływu towarów w obie strony.

RCEP jest przykładem zacieśniającej się w ostatnich latach integracji w regionie Azji i Pacyfiku. Wpłynie ona nie tylko na wzrost w handlu, lecz także na przepływ inwestycji wzmocnienie regionalnych łańcuchów dostaw.

Może to wesprzeć odbudowę gospodarczą członków porozumienia po pandemii. Podpisanie RCEP wskazuje również na rosnącą rolę ASEAN-u jako organizacji integrującej i stabilizującej region Azji i Pacyfiku.

Nowa umowa o wolnym handlu, obejmująca jedną trzecią światowej gospodarki, zniesie 90% ceł między 15 krajami Azji Wschodniej i Pacyfiku i może zwiększyć eksport wewnątrzregionalny o 42 miliardy dolarów.

źródło: Silk Road Poland