Ministerstwo Turystyki opracowuje mapę drogową dla branży turystycznej i tworzy bazę danych produktów i usług turystycznych w całym kraju.

Mapa drogowa dla przemysłu turystycznego, opracowana we współpracy z Ministerstwem Finansów i Gospodarki, nakreśli krótko-, średnio- i długoterminowe plany rozwoju branży turystycznej Brunei – powiedział minister turystyki, dr Hj Abdul Manaf Hj Metussin.

Przemawiając na posiedzeniu Rady Legislacyjnej we wtorek, dr Dato Hj Abdul Manaf wyjaśnił, że przy pomocy obszernej bazy danych Departament Rozwoju Turystyki będzie kontynuował współpracę z głównymi operatorami turystycznymi w kraju, aby zapewnić atrakcyjniejsze pakiety turystyczne dla krajowych i międzynarodowych rynków.

– Istnieje przepaść między dostawcami usług turystycznych na poziomie wsi i powiatu, a biurami podróży. Dzięki planowi branżowemu będziemy w stanie „dopasować” dostawców usług do agentów turystycznych, aby stworzyć unikalne pakiety turystyczne – powiedział minister.

– Ważnym rynkiem są dla nas turyści z Japonii i Korei. Aby promować krajowe pakiety turystyczne, departament będzie pomagał lokalnym agentom turystycznym w promowaniu i marketingu tych pakietów na targach turystycznych w tych krajach – dodał minister.

Z najnowszych statystyk dostarczonych przez Ministerstwo Transportu i Informatyki wynika, że złagodzenie ograniczeń związanych z COVID-19 zwiększyło liczbę przyjazdów turystów z 3 543 w 2021 r. do 35 701 w 2022 r.