W poniedziałek w Pekinie oficjalnie otwarto Międzynarodowe Centrum Badawcze Big Data na rzecz Celów Zrównoważonego Rozwoju (CBAS), pierwszą na świecie międzynarodową instytucję naukowo-badawczą, obsługującą Agendę ONZ na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030 za pomocą dużych zbiorów danych.

Centrum powstało w celu opracowania i budowy platformy big data zrównoważonego rozwoju, prowadzenia monitoringu wskaźnikowego i ewaluacji badań naukowych zrównoważonego rozwoju. Zadaniem Centrum będzie także rozwój i eksploatacja satelitów naukowych, budowa innowacji technologicznych promujących think tanki zrównoważonego rozwoju oraz zapewnienie edukacji i szkoleń dla krajów rozwijających się.

Cele zrównoważonego rozwoju

Antonio Guterresa, sekretarz generalny ONZ, który wygłosił przemówienie wideo, w pełni potwierdził znaczenie uruchomienia CBAS dla globalnego promowania innowacji naukowych i technologicznych oraz realizacji SDG.

Sustainable Development Goals (SDG) są zestawem działań mających na celu osiągnięcie zrównoważonego rozwoju w jego trzech wymiarach – gospodarczym, społecznym i środowiskowym – w zrównoważony i zintegrowany sposób. Obejmują swoim zasięgiem wszystkie regiony świata, niezależnie od stopnia rozwoju i dają narzędzia do zaangażowania się rządom, miastom, administracji, organizacjom pozarządowym, biznesowi oraz ludziom.

CBAS może współpracować z regionalnymi centrami Big Data, aby wykorzystać mechanizm promocji technologii ONZ jako siłę napędową, dostarczać rozwiązania wspierające SDG i wnosić wkład w globalną platformę ONZ Big Data, dodał Guterres.

Globalne partnerstwo

Liu Zhenmin, Podsekretarz Generalny ONZ ds. Gospodarczych i Społecznych powiedział, że CBAS jest ważnym osiągnięciem skoncentrowanym na ustanowienie globalnego partnerstwa na rzecz celów zrównoważonego rozwoju, ochronie grup znajdujących się w niekorzystnej sytuacji, zapewnieniu sprawiedliwości, równości i zaufania publicznego do nauki i technologii oraz demonstracji perspektywy zastosowania big data w promowaniu zrównoważonego rozwoju.

Technologia big data odgrywa ważną rolę w realizacji SDG, zwłaszcza wskaźników SDG związanych ze środowiskiem – mówi Inger Andersen, Dyrektor Wykonawczy Programu Narodów Zjednoczonych ds. Ochrony Środowiska, apelując do krajów na całym świecie do zacieśnienia współpracy i działań na rzecz wzmocnienia skuteczności danych.

Ibrahim Thaw, podsekretarz generalny i sekretarz wykonawczy UNCCD zauważył, że ONZ przeprowadziła szereg prac w zakresie wykorzystania dużych zbiorów danych do osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju i ma nadzieję na pogłębienie współpracy z CBAS w zakresie integracji systemów danych i ustalania polityki udostępniania danych.

Chińska Akademia Nauk (CAS) będzie podtrzymywać zasadę szeroko zakrojonych konsultacji, wspólnego budowania i współpracy typu win-win przy budowie CBAS i przekształci ją w centrum naukowo-badawcze, centrum innowacji technologicznych oraz wysokiej klasy think-tank poświęcony zrównoważonemu rozwojowi, powiedział Hou Jianguo, prezes CAS.

Wielobranżowa platforma usług w chmurze

Guo Huadong, dyrektor generalny CBAS, również naukowiec z CAS powiedział, że budowa CBAS ma na celu zaspokojenie potrzeb SDG. CBAS zbuduje wielobranżową zintegrowaną platformę systemu usług chmurowych Big Data w zakresie zrównoważonego rozwoju, ustanowi globalny system monitorowania i oceny SDG oraz zbuduje instytucję badawczą o globalnym zasięgu, zapewniającą wsparcie naukowe i technologiczne dla celów zrównoważonego rozwoju.

Tematyczne forum „Big Data dla realizacji celów zrównoważonego rozwoju” odbędzie się w dniach 6-8 września i przyciągnie blisko 1000 uczestników z 61 krajów i regionów.

źródło: Silk Road Poland