W dniach 18-22 maja w Nanning odbędzie się forum i wystawa współpracy między Chinami i krajami ASEAN.

Tematycznie „głęboko zintegrowane z budową Pasa i Szlaku oraz wysokiej jakości rozwojem zielonego górnictwa” Forum i wystawa współpracy w zakresie górnictwa Chiny-ASEAN obejmie wiele tematów, takich jak między innymi transformacja i modernizacja w przemyśle wydobywczym, czy rozwój i wykorzystanie ważnych zasobów mineralnych.

Organizatorzy omówią także nową sytuację międzynarodowego rozwoju górnictwa pod wpływem pandemii COVID-19 oraz nowe sposoby międzynarodowej wymiany i współpracy górniczej.

źródło: Silk Road Poland