Singapur

Środki wsparcia gospodarczego wdrażane w czasie obecnego kryzysu mogą uratować łącznie 155 tys. miejsc pracy w obecnym i przyszłym roku. Jak informuje wicepremier Singapuru Heng Swee Keat „takie działanie spowoduje amortyzację wzrostu stopy bezrobocia wśród mieszkańców o około 1,7 punktu procentowego w tym roku”.

Natomiast ponad połowa uratowanych miejsc pracy to zasługa programu wspierania zatrudnienia. Jednak mimo tych działań liczba zwolnień pracowników w obecnej sytuacji wciąż będzie rosnąć.

Władze monetarne Singapuru oszacowały również, że cztery połączone programy budżetowe zapobiegną skurczeniu się gospodarki o kolejne 5,6 proc. PKB Singapuru w tym roku i o 4,8 proc. w przyszłym.

Heng Swee Keat informuje również, że plan Singapuru nie polega tylko na tym, by przetrwać pandemię. Celem w tym krytycznym momencie jest zdobycie gruntu, który utoruje drogę do kolejnego wzrostu. Ponadto Singapur będzie umacniał swoją rolę w centrum wzrostu gospodarczego Azji, jednocześnie tworząc połączenia z innymi kluczowymi rynkami.

Wreszcie, będzie inwestować w odporność ekonomiczną i zrównoważony rozwój jako źródło przewagi konkurencyjnej. Obejmuje to produkcję niezbędnych towarów w celu zaspokojenia popytu krajowego oraz coraz szersze wykorzystanie energii odnawialnej.

źródło: inquirer
foto: unsplash