21 maja odbyło się spotkanie online premiera Chin Li Keqiang z premierem Malezji Muhyiddinem Yassinem.

Podczas rozmowy Li podkreślił, że Chiny i Malezja utrzymują długoterminowe przyjazne stosunki i wnoszą pozytywny wkład w promowanie pokoju, stabilności i rozwoju w regionie.

Zauważył, że pandemia wciąż sieje spustoszenie na całym świecie i żaden kraj nie może jej uniknąć, zatem społeczność międzynarodowa powinna wzmocnić współpracę antypandemiczną i wspólnie budować globalną społeczność zdrowia dla wszystkich.

Malezja jest pierwszym krajem, który podpisał umowę o współpracy międzyrządowej w sprawie szczepionek COVID-19 i zawarł wzajemne porozumienie w sprawie szczepień z Chinami, powiedział Li.

Chiny wspierają Malezję w zwiększaniu zdolności produkcyjnej szczepionek.

Pomimo skutków pandemii handel między krajami wzrósł, co świadczy o bliskich powiązaniach interesów i komplementarności współpracy między obiema stronami.

Chiny są gotowe zacieśnić współpracę z Malezją w dziedzinie handlu i inwestycji, gospodarki cyfrowej, produkcji, rolnictwa i budowy infrastruktury transportu morskiego, a także zachęcają swoje firmy do inwestowania w Malezji zgodnie z regułami rynkowymi i zasadami handlowymi, aby lepiej osiągać obopólne korzyści i korzystne dla wszystkich wyniki.

Muhyiddin Yassin powiedział, że Malezja wysoko ceni swoje stosunki z Chinami i jest gotowa zacieśnić współpracę w dziedzinie handlu i inwestycji, gospodarki cyfrowej, zaawansowanych technologii, parków przemysłowych i rolnictwa i zachęca chińskie przedsiębiorstwa do inwestowania w Malezji.

Premier Malezji wyraził nadzieję, że kraj będzie kontynuować współpracę z Chinami w walce z pandemią i że Malezja zapewni chińskim obywatelom wygodę szczepień.

Obie strony wymieniły również poglądy na temat zagadnień międzynarodowych i regionalnych będących przedmiotem wspólnego zainteresowania.

źródło: Silk Road Poland