Deklaracja ASEAN stwierdza, że główne cele i zamiary stowarzyszenia to: przyspieszanie wzrostu ekonomicznego, rozwoju socjalnego i kulturalnego w regionie: fundacja ma budować pokojową i dobrze współpracującą wspólnotę cialis 5mg avis narodów południowoazjatyckich oraz promowanie regionalnego pokoju i stabilizacji.