Powstała nowa dyrektywa do śledzenia postępów w ograniczaniu emisji gazów cieplarnianych.

Wszystkie zakłady w Brunei, które emitują lub pochłaniają gazy cieplarniane, będą teraz zobowiązane do przedkładania kwartalnych i rocznych danych dotyczących emisji w ramach dyrektywy w sprawie obowiązkowego zgłaszania emisji dwutlenku węgla. Dyrektywa została wprowadzona przez Krajową Radę ds. Zmian Klimatu Brunei Darussalam (BNCCC) i obowiązuje zarówno podmioty rządowe, jak i branżowe od 19 kwietnia 2023 r.

Dane dotyczące emisji będą gromadzone w czterech sektorach – energia, odpady, rolnictwo i leśnictwo oraz użytkowanie gruntów (AFOLU), jak również procesy przemysłowe i użytkowanie produktów (IPPU). „Posiadanie dokładnych danych bazowych ma kluczowe znaczenie, biorąc pod uwagę prawnie wiążące zobowiązania kraju (w ramach porozumienia paryskiego)”, powiedział Ahmad Zaiemaddien Pehin Dato Hj Halbi, szef Sekretariatu ds. Zmian Klimatu w Brunei (BCCS).