W roku 2021 przypada 30. rocznica nawiązania dialogu między Chinami a Stowarzyszeniem Narodów Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN). W tym czasie osiągnięto trwałą, korzystną dla wszystkich współpracę, z której skorzystało ponad 2 miliardy ludzi w 11 krajach.

Trzydzieści lat silne więzi służyły jako ważny filar regionalnego pokoju i dobrobytu.

Oficjalne statystyki pokazują, że obroty dwustronnej wymiany handlowej między Chinami a ASEAN w 1991 r. wyniosły zaledwie 7,96 mld USD, podczas gdy w 2020 r. liczba ta wzrosła do 684,6 mld USD.

Dwa główne mechanizmy, China-ASEAN Expo i Forum Współpracy Gospodarczej Pan-Beibu, zostały zainicjowane odpowiednio w 2004 i 2006 r., wspierać otwarcie Guangxi, zwłaszcza dla ASEAN. Korzystając z tych dwóch platform, Guangxi nawiązało przyjazne stosunki z ponad 50 miastami ASEAN, wzmacniając swoją współpracę handlową i gospodarczą z tymi regionami oraz promując wymianę międzyludzką.

Guangxi promuje również budowę platform usług łańcucha dostaw dla towarów masowych, wzmacniając swoją rolę jako głównej bazy importowej towarów ASEAN w południowo-zachodnich Chinach i zachęcając do nowych form handlu zagranicznego, takich jak transgraniczny handel elektroniczny.

Od wybuchu COVID-19 Chiny i ASEAN pogłębiły współpracę w walce z pandemią, pobudzając wymianę gospodarczą i kulturalną oraz zwiększając handel zagraniczny.

W pierwszej połowie 2021 r. obroty handlowe między Chinami a ASEAN sięgnęły 2,66 bln juanów (411,3 mld USD), co oznacza wzrost o 27,8 proc. rok do roku.

Według danych opublikowanych przez chińskie Ministerstwo Handlu w ubiegłym roku bezpośrednie inwestycje Chin w ASEAN wzrosły o 52,1 procent w porównaniu z rokiem poprzednim.

Inwestorzy z ASEAN gromadzą się w Chinach, aby uzyskać stabilne ożywienie gospodarcze i nowy paradygmat rozwoju „podwójnego obiegu”. W ciągu pierwszych sześciu miesięcy inwestycje bezpośrednie z ASEAN do Chin wzrosły o 50,7 proc. rok do roku.

Pojawiają się nowe modele biznesowe, które przyczyniają się do prosperowania handlu i działalności gospodarczej. Firmy w Guangxi połączyły siły z Alibabą, wiodącą w kraju platformą e-commerce, aby wspierać transgraniczny łańcuch przemysłowy Chiny-ASEAN.

Jako partnerzy handlowi o szerokich i bliskich powiązaniach, Chiny i ASEAN współpracują ze sobą, aby poradzić sobie z trudnościami spowodowanymi przez epidemię COVID-19.

23 marca do Phnom Penh, stolicy Kambodży, przybył zespół składający się z siedmiu ekspertów medycznych z Guangxi wraz z tonami materiałów medycznych, w tym wentylatorami, maseczkami medycznymi i zestawami testowymi, aby pomóc krajowi w walce z pandemią. Był jednym z wielu chińskich zespołów medycznych wysłanych do krajów ASEAN w celu zapobiegania i kontroli COVID-19.

Stojąc na nowym punkcie wyjścia, stosunki Chiny-ASEAN zapoczątkują nowy rozdział, tworząc wyższy poziom partnerstwa strategicznego, powiedział Zhai Kun, profesor studiów międzynarodowych na Uniwersytecie Pekińskim.

źródło: Silk Road Poland